Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail του σχολείου mail@2gym-koryd.att.sch.gr