Εκπαιδευτικοί

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στη σχολική μας μονάδα, τους υπεύθυνους των τμημάτων, καθώς και τις ημέρες και τις ώρες κατά τις οποίες οι κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο για να επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευτικούς μας.