Ώρες Ενημέρωσης Γονέων

Σχολικό Έτος 2023 -2024

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις επιδόσεις και τη διαγωγή των μαθητών/μαθητριων διά ζώσης κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου μας.

1η ώρα08.15-09.00
2η ώρα09.05-09.50
3η ώρα10.00-10.45
4η ώρα10.55-11.40
5η ώρα11.50-12.30
6η ώρα12.35-13.20
7η ώρα13.25-14.00

Ο πίνακας που ακολουθεί αφορά τη σχολική χρονιά 2022-2023 και δεν ισχύει. Θα ανανεωθεί όταν ολοκληρωθούν οι προσλήψεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2023-2024 και οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα του σχολείου μας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑΤΡΙΤΗ: 1η, 2η και 3η ώρα
ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑ: 7η ώρα
ΤΡΙΤΗ: 1η ώρα
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗΔΕΥΤΕΡΑ: 4η, 5η, 6η ώρα
ΔΙΠΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕΤΑΡΤΗ: 4η ώρα
ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΕΤΑΡΤΗ: 3η ώρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 2η ώρα
ΑΣΤΡΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕΜΠΤΗ: 4η ώρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 2η ώρα
ΚΑΡΑΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΕΜΠΤΗ: 4η ώρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 3η ώρα
ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑΤΡΙΤΗ: 3η ώρα
ΠΕΜΠΤΗ: 3η ώρα
ΚΑΡΑΚΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΤΡΙΤΗ: 4η ώρα
ΠΕΜΠΤΗ: 2η ώρα
ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΠΕΜΠΤΗ: 5η ώρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 3η ώρα
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΔΕΥΤΕΡΑ: 4η ώρα
ΤΕΤΑΡΤΗ: 5η ώρα
ΚΑΚΟΥ ΕΦΗΤΕΤΑΡΤΗ: 2η ώρα
ΠΕΜΠΤΗ: 2η ώρα
ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΕΤΑΡΤΗ: 3η ώρα
ΠΕΜΠΤΗ: 3η ώρα
ΖΟΥΖΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΕΤΑΡΤΗ: 6η ώρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 3η ώρα
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΤΕΤΑΡΤΗ: 6η ώρα
ΠΕΜΠΤΗ: 3η ώρα
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΔΕΥΤΕΡΑ: 3η ώρα
ΜΑΝΩΛΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑΤΕΤΑΡΤΗ: 2η και 3η ώρα
ΖΕΡΜΠΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΔΕΥΤΕΡΑ: 3η ώρα
ΤΡΙΤΗ: 5η ώρα
ΚΟΥΡΝΕΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΔΕΥΤΕΡΑ: 5η ώρα
ΤΕΤΑΡΤΗ: 5η ώρα
ΛΑΔΑ ΝΕΦΕΛΗΤΡΙΤΗ: 4η ώρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 4η ώρα
ΣΠΙΘΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣΤΡΙΤΗ: 4η ώρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 4η ώρα
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΠΕΜΠΤΗ: 1η και 3η ώρα
ΒΑΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΤΕΤΑΡΤΗ: 1η ώρα
ΚΑΜΠΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑΤΡΙΤΗ: 5η ώρα
ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΣΤΕΤΑΡΤΗ: 6η ώρα