Ανακοινώσεις

Σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας e-eggrafes (για τη Γ’ Γυμνασίου)

Η εφαρμογή e-eggrafes αφορά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, των μαθητών/τριών στην Α ΄ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2024-2025. Οι εγγραφές των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr  ), θα ενημερωθείτε όταν ανοίξει η εφαρμογή και θα μπορείτε να υποβάλλετε δήλωση. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ανοιχτή και δεν δέχεται δηλώσεις.

Αυτή τη στιγμή γίνεται προετοιμασία για να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής.
Καλό είναι να διαβάσετε προσεκτικά την επιστολή από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε και Δ.Ε του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. την οποία επισυνάπτουμε.

Πρέπει να προσέξετε πως οι δυο υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι ίδιες.
Κάθε γονέας/κηδεμόνας πρέπει να υπογράψει μία υπεύθυνη δήλωση
Η Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα_Α (ΥΔ_ΚΗΔΕΜΟΝΑ_Α, που επισυνάπτεται) θα συμπληρωθεί από τον κηδεμόνα που θα κάνει την εγγραφή. Με τους κωδικούς taxisnet  αυτού του κηδεμόνα θα μπείτε στην εφαρμογή και θα πραγματοποιήσετε την εγγραφή του παιδιού. Αυτόν τον κηδεμόνα θα καταχωρήσει το σχολείο στο myschool.

 Η Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα_Β (ΥΔ_ΚΗΔΕΜΟΝΑ_Β, που επισυνάπτεται) συμπληρώνεται από τον άλλο κηδεμόνα που δηλώνει ότι συναινεί με το να υποβάλλει ο κηδεμόνας Α την εγγραφή του παιδιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας πρέπει να είναι ίδια και στις δύο δηλώσεις και συμπληρώνεται  στο  κείμενο της δήλωσης στην παράγραφο 2 που είναι αυτή στην οποία κατοικεί μόνιμα ο/η μαθητής/τρια. (π.χ σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, στην παράγραφο 2, θα δηλωθεί και από τους δυο γονείς η διεύθυνση  εκείνου του γονέα με τον οποίο/α κατοικεί ο μαθητής/τρια.


Οι δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να φέρουν είτε το γνήσιο της υπογραφής (μέσω ΚΕΠ ή από την Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας)
είτε να υποβληθούν μέσω gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-govgr/ekdose-upeuthunes-deloses ), και να αποσταλούν ηλεκτρονικά με μορφή pdf στο mail του σχολείου (mail@2gym-koryd.att.sch.gr).