Ανακοινώσεις

Πληροφορίες για την εργασία στο μάθημα της μουσικής

Αγαπητοί μαθητές/αγαπητές μαθήτριες, στο αρχείο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τους υπερσυνδέσμους που είναι απαραίτητοι για την εργασία σας στο μάθημα της μουσικής (αφορά τους μαθητές της Α’ και Β’ Γυμνασίου).

Photo by Clem Onojeghuo