Ανακοινώσεις

Δικαιολόγηση απουσιών λόγω νόσησης με covid-19 και γρίπη και μέτρα αποφυγής διασποράς της νόσου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, παρακαλούμε διαβάστε τις τρεις εγκυκλίους που ακολουθούν, ώστε να ενημερωθείτε για τα ισχύοντα μέτρα σχετικά: α) με τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/μαθητριών λόγω νόσησης με covid 19 ή γρίπη β) με τα μέτρα που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της διασποράς των λοιμόξεων του αναπνευστικού.