Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τις εγγραφές των μαθητών/μαθητριών της Α’ Γυμνασίου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών που θα φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2023/2024 θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες:

Τρίτη 27/6/2023

Τετάρτη 28/6/2023

Πέμπτη 29/6/2023

Εφόσον δεν πραγματοποιήσετε την εγγραφή μέχρι την Πέμπτη 29/6/2023, μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη.

Θα παρακαλούσαμε θερμά κατά την προσέλευσή σας στη σχολική μονάδα να έχετε μαζί σας τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνες δηλώσεις και από τους 2 γονείς/κηδεμόνες, που θα συμπληρωθούν στο χώρο του σχολείου (δε χρειάζεται να τις συμπληρώσετε στο σπίτι). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης είναι οι γονείς/κηδεμόνες να γνωρίζουν το προσωπικό τους e-mail .
  • Σε περίπτωση διαζευγμένων ζευγαριών πρέπει να προσκομιστεί στο σχολείο το σχετικό έγγραφο.
  • Για τους μαθητές/τις μαθήτριες που δεν είναι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες στα Μητρώα Δήμου/Δημοτικής Ενότητας της χώρας (όσοι/όσες δηλαδή δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα), πρέπει να κατατεθεί στη σχολική μονάδα θεωρημένο και επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό από τη χώρα προέλευσής τους.